هاستینگ لینوکس

BasicPlus

1 گیگابایت فضا - 50 گیگابایت ترافیک ماهیانه - دیداس پروتکشن - قدرت گرفته از cPanel و Litespeed - دارای 10 پارک دامین - دارای 10 عدد AddonDomain

Basic

1 گیگابایت فضا - 300 گیگابایت ترافیک ماهیانه - دیداس پروتکشن - قدرت گرفته از cPanel و Litespeed - دارای 10 پارک دامین

Silver

5 گیگابایت فضا - 500 گیگابایت ترافیک ماهیانه - دیداس پروتکشن - قدرت گرفته از cPanel و Litespeed - دارای 10 پارک دامین

Gold

7 گیگابایت فضا - 700 گیگابایت ترافیک ماهیانه - دیداس پروتکشن - قدرت گرفته از cPanel و Litespeed - دارای 50 پارک دامین

Platinum

10 گیگابایت فضا - 1000 گیگابایت ترافیک ماهیانه - دیداس پروتکشن - قدرت گرفته از cPanel و Litespeed - دارای 50 پارک دامین - 2 دامین اضافه