مقالات

  آیپی اختصاصی

آیپی اختصاصی منحصرا به سایت شما تعلق میگیرد و با هیچ سایت دیگری به اشتراک گذاشته نمی شود. معمولا...

 Pro Protection چیست؟

Pro Protection یک ماژول اختصاصی می باشد که توسط تیم فنی سنترال هاستینگ طراحی و پیاده سازی شده...

 افزایش سرعت بارگذاری وب سایت ها با PageSpeed Optimizer

PageSpeed Optimizer ماژول جدیدی است که به cPanel سرویس های هاستینگ و کلود پروتکشن اضافه شده...

 کلود پروتکشن از شما در مقابل چه حملاتی محافظت می کند؟

وقتی شما از کلود پروتکشن استفاده می کنید  آیپی سایت شما مخفی خواهد شد بنابراین در قدم اول هویت...